EST | ENG | RUS
esileht

Kiirus- ja parkimistrahvid.

Print

Ületades rendiautoga kiirust, mille fikseerib kiiruskaamera, saabub hiatustrahv kiiruse ületamise eest rendifirmale. Rentnikul on kohustus tasuda kõik trahvid ka pärast rendilepingu lõppemist. Meiepoolse trahvi käsitluse puhul lisandub trahvisummale ka lepingujärgne käsitlustasu. 

Praegu kehtivad hoiatustrahvi suurused eurodes saadakse lubatud sõidukiirust ületanud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga 3;
Nt:
ületades sõidukiirust 3 km/h on hoiatustrahvi suurus 9 eurot;
ületades sõidukiirust 20 km/h on hoiatustrahvi suurus 60 eurot;
ületades sõidukiirust 60 km/h on hoiatustrahvi suurus 180 eurot;
Ületades sõidukiirust enam kui 60/kmh hoiatustrahvi ei määrata ning politsei alustab sellisel juhul üldmenetlust. Sellise rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 1200 eurot, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.

Siseministeerium soovib suurendada eelnõu järgi trahve nii, et tulevikus oleks vaja ületatud kilomeetrite arv vaja korrutada arvuga 3.

Kiiruseületamised, mille tuvastab politsei (mitte kiiruskaamera).

Sellisel juhul otsustatakse kohapeal trahvi suurus, mis on vastavalt kiiruse ületamisele määratud trahviühikutega. Üks trahviühik on hetkel 4 eurot. Sellise rikkumise korral ei saadeta trahvi rendiettevõttele vaid määratakse sõidukijuhile otse. Varasemate rikkumiste puudumisel reeglina ei rakendata maksimume

Ületades kiirust kuni 20 km/h on karistus kuni 30 trahviühikut (kuni 120eurot).
Ületades kiirust kuni 21 km/h kuni 40 km/h on trahv kuni 100 trahviühikut (kuni 400 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 6 kuuni.
Ületades kiirust kuni 41 km/h kuni 60 km/h on trahv kuni 200 trahviühikut (kuni 800 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 12 kuuni.
Ületades kiirust üle  60 km/hon  trahv kuni 300 trahviühikut (kuni 1200 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 24 kuuni.

Võib juhtuda, et politsei pakub võimalust trahvi asemel jääda tee äärde miõneks ajaks “rahunema".

 

Parkimistrahvid ja viivistasu otsused.

Kohalike omavalitsuste tehtud parkimistrahve nimetatakse viivistasu otsusteks ning erafirmade poolt tehtud parkimistrahve nimetatakse leppetrahvideks. Parkimistrahvid pannakse auto esiklaasile , kojamehe vahele ja saadetakse ka rendifirmale. Need trahvid kuuluvad tasumisele ka pärast rendilepingu lõppu. Meiepoolse trahvikäsitluse puhul lisandub lepingujärgne trahvikäsitlustasu. Seda saate vältida, tasudes trahvi koheselt ise. Parkimistrahvid jäävad reeglina vahemikku 15-50 eurot.

 

22.10.2020