EST | ENG | RUS
esileht

Uudised autorendist - oluline mida peaks teadma.

Print

 

 Olulised muudatused liiklusseaduses

Uus liiklusseadus hakkab kehtima 01. jaanuar 2021

Uue liiklusseaduse järgi peab aeglase sõiduki tunnusmärk

olema ka neljarattalisel mopeedil. See teeb arusaadavaks, et sellisest sõidukist võib mööduda ka üle möödasõitu keelava teekattemärgise nii paremalt kui vasakult, juhul kui sellega ei ohusta teisi liiklejaid.

Kolme- ja neljarattaliste mopeedidega e või enam sõita jalgrattarajal ega jalgrattateel...

 

sellise mopeedautoutoga võib veel kuni 2020 aasta lõpuni kulgeda ka rattateel...

Muutunud on jalgratta mõiste. Nüüdsest on jalgrattas selline kaherattaline sõiduk, mis liigub inimese lihasjõul ja võib kasutada kuni 0.25 KW elektrimootorit väntamise ajal või seni, kuni saavutatakse kiirus 25 km/h.

Uus mõiste on kergliikur – ühe inimese vedamiseks ette nähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk (v. a. jalgratas) . See peaks vähendama segadust renditõukeratastega elektrilised tõukerattad kuuluvad sinna kategooriasse. Nüüd reguleerib liiklusseadus ka selliste sõidukitega liiklemise korda.

01.10.2020

Kas aprillis võib naastrehve Eestis kasutada?

Igal aastal tekitab arusaamatusi naelrehvidega sõitmine pärast lubatud perioodi. Segadus tuleb asjaolust, et seadusandlik akt (Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus: Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Vastu võetud 13.06.2011 nr 42 LISA 1 ), milles naelrehvide kasutamist käsitletakse määratleb: naelrehvidega väib sõita kuni mõrtsi lõpuni. Erandina kuni aprilli lõpuni. Erandeid eraldi määrusega ei kinnitata ning lubatud on igal autoomanikul vastavalt tema sõidupiirkonna teeoludele ise otsustada, kas aprillis on naastudega sõit vajalik. Mis aga saab kui kasutada autorent teenust? Rendiautode puhul ei saa me eeldada, et klient ei satu Eestis piirkonda, kus aprillis ei esine kiilasjääd. Seetõttu me ei kiirusta märtsis vahetama naelkummidega  sõidukitel rehve märtsis. Klientide turvalisuse huvides teeme seda alles aprilli lõpus. Aprillis võib eestis sõita nastrehvidega.
Keerulisem on olukord sõites teistesse riikidesse kus pole märtsis/aprillis enam naastrehvid lubatud. Kui Te ei soovi sekeldusi, siis on kasulik reisimisel naaberriikidesse jälgida seal kehtivaid õigusakte. Kui aga on soov vaielda mõne naaberriigi politseinikuga, siis peaks viitama maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini konventsioonile, mille Lisa 5 määratleb, et rahvusvahelisse liiklusesse on lubatud sõidukid, mis vastavad nende asukoha riingi tehnilistele nõuetele. Seega peaksid kõik teeliikluse konventsiooniga liitunud riigid aktsepteerima sõidukeid, mis on vatava sõiduki asukohariigi järgsetele tehnonõuetele vastav.

 

Alates 01.03.2018  kehtib Eestis hulk uusi liiklusmärke:

Teekattemärgis 979a „Täristi” tähistab teelõiku (vt joonis), kus tuleb olla eriti tähelepanelik (enam pole oluline et peaks olema "seejuures sõidukiiruse valikul tähelepanelik", vaid kuuldes tärinat  tuleb olla kõige suhtes tähelepanelik).  "Täristi" puhul pole tegemist "Põristiga". Nn Põristi puhul on piki teed tee telgjoonele või äärde freesitud u. 60cm vahedega 10 mm sügavused lohud, mille eesmärgiks on tekitada põrinat kui juht ületab põristi. See tõstab märgatavalt ohutust - võrreldes nutieelse ajastuga on praegu teed vingerdavaid autojuhte täis. Kuigi põristi on Eesti teedel laialt kasutuses ning on olemas ka tehnilised kirjeldused nende rajamaiseks pole siiski neid ametlike teekattetähistuste osas märgitud.
teekattetähis Täristi  979a
Liiklusmärk 598: "Sõiduradade liitumiskoht” Lõpuks ometi on seaduslikult antud soovitus kasutada "tõmbeluku" meetodil sõiduradadelt koradmööda  koonduda allesjäävale sõidurajale. Kuigi seaduse tekstis on märk soovituslik loodame siiski et selline käitumine saab osaks meie liikluskultuurist. liiklusmärk-598

 Liiklusmärk 538, millega tähistatakse avatud sõidurada ning see paigaldatakse vastava avatud raja kohale. Liiklusmärki kautatakse muutuvteabega liiklusmärkide süsteemis. liiklusmärk-538

 

Liiklusmärk 539, millega tähistatakse suletud sõidurada ning see paigaldatakse vastava raja kohale. Ära siis sellele rajale sõida! liiklusmärk-539

 

30.03.2018 Oleme suletud! 

Kella keeramine 2018.

24.03.2018/25.03.2018 Laupäeva öösel vastu pühapäeva keeratakse Eestis kella ühe tunni võrra edasi. Kella keeratakse alati suve poole!

Täpsemalt. Vastavalt Euroopa liidu direktiivile 2000/84/EC toimumub üleminek suveajale märtisi viimasel pühapäeval kl 01:00 GMT aja järgi (03:00 Eesti aja järgi). Direktiiv hakkas kehtima aastal 2001 ning seda kohaldatakse alates aastast 2002. Seega keeratakse Eestis kella allates 2002 aastast märtsi viimasel pühapäeval Eesti aja järgi kl 03:00 ühe tunni võrra edasi. Praegu on kella keeramine Eestis  reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega 03.12.2012 avaldatud RT I, 30.11.2012, 7 

01.03.2018 Teed on libedad, sõida rahulikult!

25.02.2018 Sõida kaine peaga!

24.02.2018 Oleme suletud. Eesti 100